NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde dnes 10.07.2024 11:24

Hlásené 10.07. o 11:24. - Do našej obce príde dnes súkromný podnikateľ v čase od 12:45 hod - 13.15 hod predávať 27. týždňové nosnice na znášku v cene 6,50 / ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že pracovníci spoločnosti 10.07.2024 08:49

Hlásené 10.07. o 08:49. - Oznamujeme občanom, že pracovníci spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť budú v termíne od 10.07. - 16.07.2024 realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Preto žiadame občanov, ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 10.07.2024 06:00

Oznámenie miesta uloženia písomnosti pre: Roman Havran nar. 1963 (1) 3918 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCE... Facebook 08.07.2024 20:44

ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCEObec sa už v minulom roku zapojila do projektu Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča. Úspešne sme podpísali zmluvu na získanie nenávratných finančných prostriedkov vo ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 08.07.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 08.07.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1-A18113-ZBVB/2020 Obec Slovenská Ľupča 08.07.2024 06:00

uzatvorenie zmluvy na dobu určitú ZMLUVA [PDF] (x - 0.14MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Skracovač reťaze na nosič kontajnerov. 05.07.2024 06:00

Objednávka 130/2024 od pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, 97271 Nováky (36312932) z 05.07.2024 v sume 286.97 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vypracovanie zdravotného posudku 2 x Kubove, Homolová 04.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/314 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 04.07.2024 v sume 34.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dochádzkový systém 7/2024 04.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/315 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 04.07.2024 v sume 36.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: VITRA C2.25 Traktor 04.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/313 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 04.07.2024 v sume 82320.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o postúpení práva a povinností Obec Slovenská Ľupča 04.07.2024 06:00

Zmena právnej formy podnikania postupcu z FO na POZMLUVA [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... Facebook 03.07.2024 15:09

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča zo dňa 2.7.2024 ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 3/2024 03.07.2024 12:00

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča DOKUMENT [PDF] (x - 0.22MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 4/2024 Náhrádza 1/2023 03.07.2024 12:00

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská ĽupčaDOKUMENT [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2024 03.07.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča(1) VZN 3_2024 [PDF] (x - 0.22MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024 03.07.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča(1) VZN 4_2024 [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poistenie Havarijné Multifunkčné autíčko 03.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/318 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 03.07.2024 v sume 1112.89 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poskytovanie počítačových služieb. 03.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/316 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 03.07.2024 v sume 855.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poistenie PZP Multifunkčné autíčko 03.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/317 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 03.07.2024 v sume 64.88 €

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2024 Ekonomické 03.07.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.39MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2024 - sumár Ekonomické 03.07.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií - RO č. 4/2024 Ekonomické 03.07.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.29MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Kúpna zmluva Obec Slovenská Ľupča 03.07.2024 06:00

dodanie kolesového traktora kategórie T2A - nosič náradia VITRA C 2,25ZMLUVA [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Obecné zastupiteľstvo Zasadačka OcÚ 02.07.2024 18:00

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.

slovenskalupca.sk

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 02.07.2024 18:00 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 02.07.2024 18:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)Hlasovanie [PDF] (x - 0.12MB)Uznesenie [PDF] (x - 0.28MB)YouTube [Videozáznam] (ex - 0MB)

slovenskalupca.sk

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 02.07.2024 16:30 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 02.07.2024 16:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 02.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/311 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 02.07.2024 v sume 8658.44 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zber a odvoz použitého odpadu. 02.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/312 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 02.07.2024 v sume 24.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie zdravotného posudku 2 x Kubove, Homolová 02.07.2024 06:00

Objednávka 128/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 02.07.2024 v sume 34.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 01.07.2024 06:00

Faktúra DFO2024/154 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 125.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - 1 Mája 1 01.07.2024 06:00

Faktúra DFO2024/151 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 182.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Nájom nehnuteľnosti - pozemkov " Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV " 01.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/309 od SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 3799/69, 97401 Banská Bystrica (36022047) z 01.07.2024 v sume 60.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Systémová podpora URBIS 01.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/307 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 01.07.2024 v sume 685.55 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Služba obsluhy a údržby kanalizácie a ČOV 6/2024 01.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/306 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 01.07.2024 v sume 1000.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 01.07.2024 06:00

Faktúra DFO2024/153 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 178.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 01.07.2024 06:00

Faktúra DFO2024/152 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.07.2024 v sume 31.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Mulčovanie krajníc v obci . 01.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/310 od Živický - P+M s.r.o., Oremlaz 453/50, 976 62 Brusno (50326384) z 01.07.2024 v sume 583.20 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Úprava terénu minibágrom 01.07.2024 06:00

Faktúra DF2024/308 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 01.07.2024 v sume 75.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Mulčovanie krajníc v obci . 01.07.2024 06:00

Objednávka 129/2024 od Živický - P+M s.r.o., Oremlaz 453/50, 976 62 Brusno (50326384) z 01.07.2024 v sume 583.20 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie 01.07.2024 06:00

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zdenko Javorka nar. 1968(1) 3892 [PDF] (x - 0.18MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie 01.07.2024 06:00

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ivan Majer nar. 1978 (1) 3891 [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Kosenie verejných plôch. 28.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/305 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 28.06.2024 v sume 5003.04 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Úprava terénu minibágrom 28.06.2024 06:00

Objednávka 127/2024 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 28.06.2024 v sume 75.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Obecné zastupiteľstvo dňa 02.07.2024 26.06.2024 15:33

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo ktoré/á sa koná dňa 02.07.2024 18:00 /Zasadačka OcÚ/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.2MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 26.06.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Mnerálna voda, toaletný papier a tekuté mydlo 26.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/303 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 26.06.2024 v sume 270.07 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Programovanie PLC Siemens LOGO - ČOV Switch TP - Link 5port 26.06.2024 06:00

Objednávka 125/2024 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 26.06.2024 v sume 250.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás výrobu a tlač vstupeniek a tlač plagátov na koncert dňa 11.11.2024 26.06.2024 06:00

Objednávka 126/2024 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 26.06.2024 v sume 140.00 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Pozvánka na OZ dňa 2.7.2024 26.06.2024 06:00

(1) 2.7.2024 pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Slovenská Ľupča 26.06.2024 06:00

Dodávka elektrinyZMLUVA [PDF] (x - 0.93MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Poistná zmluva číslo: 080-2023.318 dodatok č. 9 Obec Slovenská Ľupča 26.06.2024 06:00

Poistenie majetku ZMLUVA [PDF] (x - 1.79MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: Pozvánka na ukončenie školského roku Kultúra 25.06.2024 09:03

Stalo sa tradíciou našej školy ZŠ Sama Cambela, že žiaci s talentom, schopnosťami a zručnosťami, vďaka ktorým úspešne reprezentovali školu v školskom roku 2023/2024 nielen v predmetových vedomostných súťažiach, ale ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Sklenené poháre v počte 48 ks 25.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/298 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 25.06.2024 v sume 123.38 €

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromná firma MAJO prišla 24.06.2024 15:37

Hlásené 24.06. o 15:37. - Súkromná firma MAJO prišla dnes do našej obce predávať pánsku, dámsku a detskú obuv, ďalej ponúka pracovnú, zdravotnú a nadrozmernú obuv. V ponuke sú aj ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: WD Green SSD 24.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/304 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 24.06.2024 v sume -27.25 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Programovanie PLC Siemens LOGO - ČOV Switch TP - Link 5port 24.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/297 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 24.06.2024 v sume 250.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poistenie - doplatok poistenie majetok na základe dadatku č.9 24.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/301 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 24.06.2024 v sume 36.84 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Výmena terminálu za nový na ČOV Slovenská Ľupča podľa cenovej ponuky č. N-001-24 24.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/300 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 24.06.2024 v sume 4130.40 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Servisný zásah v objekte ČOV 24.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/299 od K a K TECHNOLOGY a.s., Koldinova 672, 33901 Klatovy (64833186) z 24.06.2024 v sume 237.60 €

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024