NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

TITULKA: Pozvánka na ukončenie školského roku Kultúra 25.06.2024 09:03

Stalo sa tradíciou našej školy ZŠ Sama Cambela, že žiaci s talentom, schopnosťami a zručnosťami, vďaka ktorým úspešne reprezentovali školu v školskom roku 2023/2024 nielen v predmetových vedomostných súťažiach, ale ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Ekonomické 24.06.2024 06:00

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach v zmysle §558 Občianskeho zákonníkaZMLUVA [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Banskobystrický geomontánny park Ekonomické 21.06.2024 06:00

Výpožička nebytových priestorovZMLUVA [PDF] (x - 0.21MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV: Dnes došlo... Facebook 20.06.2024 16:28

OZNAM PRE OBYVATEĽOV:Dnes došlo pri predajni potravín k poruche zásobovacieho vozidla, ktoré bráni vjazdu na parkovisko a k bytovému domu. Bez opravy nie je možný presun vozidla, preto bude prechod ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 20.06.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 20.06.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 20.06.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vystúpenie skupiny FRAGILE 20.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/295 od VOCE, k.s, Kožušnícka 391/3, 85110 Bratislava - mestská časť Jarovce (55862802) z 20.06.2024 v sume 1620.70 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 20.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/296 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 20.06.2024 v sume 96.12 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: LUČATÍNSKA 11tka - OZNAM: Oznamujeme... Facebook 19.06.2024 19:51

LUČATÍNSKA 11tka - OZNAM:Oznamujeme občanom, že v sobotu 22.6.2024 sa v obci Lučatín uskutočni 10.ročník cestného behu Lučatínska 11. Štart podujatia je naplánovaný na 10.00hod. Bežci pôjdu z ihriska v ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 18.06.2024 06:00

Rozhodnutie Výroba zákazníckych proteínov ( bielkovín ) navrhovateľa Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča(1) 3814 [PDF] (x - 1.3MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Výsledok vybavenia petície 18.06.2024 06:00

Výsledok vybavenia petície " Petícia občanov na zvýšenie parkovacej kapacity a vyhradenie parkovacích miest pre invalidných a ZŤP občanov pred budovou lekárne a ambulancie všeobecného lekára pre dospelých na Námestí ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - OcU 18.06.2024 06:00

Faktúra DFO2024/150 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 18.06.2024 v sume -42.30 €

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 4/2024 Návrh 17.06.2024 12:00

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská ĽupčaDOKUMENT [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: VZN obce - návrh 17.06.2024 06:00

návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča(1) 3819 Návrh VZN - 2024 ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Obec Slovenská Ľupča 17.06.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ZMLUVA [PDF] (x - 4.55MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poštové služby 5/2024 17.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/293 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 17.06.2024 v sume 686.90 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Overenie merného objektu ČOV Slovenská Ľupča 17.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/294 od HYMES MK s r.o. K Železnej studienke 7599//28, 810 00 Bratislava (35831740) z 17.06.2024 v sume 1315.20 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Programovanie PLC Siemens LOGO na ČOV 225 € Switch TP link Sport 25 € 17.06.2024 06:00

Objednávka 123/2024 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 17.06.2024 v sume 250.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Riadiaca jednotka - traktor 17.06.2024 06:00

Objednávka 122/2024 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 17.06.2024 v sume 168.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - ČOV Tehelná 13.06.2024 06:00

Faktúra DFO2024/129 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.06.2024 v sume -0.12 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - Mlynská preplatok 13.06.2024 06:00

Faktúra DFO2024/128 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.06.2024 v sume -2.14 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - Partizánska 13.06.2024 06:00

Faktúra DFO2024/130 od Stredoslovenská energetika, a.s., Republiky 5, 010 47 Žilina (36403008) z 13.06.2024 v sume -86.60 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k zmluve NFP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa. Obec Slovenská Ľupča 13.06.2024 06:00

aktualizácia zmluvy o poskytnutí NFP ZMLUVA [PDF] (x - 2.85MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Pohár putuje do Slovenskej Ľupče... Facebook 12.06.2024 19:14

Pohár putuje do Slovenskej Ľupče - Naša futbalová mládež dnes získala titul ,,Víťaz I.triedy mladších žiakov ObFZ Banská Bystrica, ročník 2023/2024". Stalo sa tak po urputnom súboji s mužstvom z ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 12.06.2024 06:00

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti(1) 3742 [PDF] (x - 2.65MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Uvítanie detí ZPOZ 12.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/292 od ADVIK, s.r.o., Námestie SNP 22, 97613 Slovenská Ľupča (31617531) z 12.06.2024 v sume 38.93 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Uvítanie detí: detské posteľné obliečky. 12.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/289 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 12.06.2024 v sume 233.77 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Uvítanie detí: detské posteľné obliečky. 12.06.2024 06:00

Objednávka 121/2024 od IOS s.r.o, Školská 1, 976 13 Slovenská Ľupča (50268546) z 12.06.2024 v sume 233.77 €

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Obecné zastupiteľstvo Zasadačka OcÚ 11.06.2024 17:30

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.

slovenskalupca.sk

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 11.06.2024 17:30 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 11.06.2024 17:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.24MB)Hlasovanie [PDF] (x - 0.13MB)Uznesenie [PDF] (x - 1.37MB)YouTube [Videozáznam] (ex - 0MB)

slovenskalupca.sk

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 11.06.2024 16:30 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 11.06.2024 16:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: ZUŠ Slovenská Ľupča pozýva malých... Facebook 11.06.2024 11:02

ZUŠ Slovenská Ľupča pozýva malých hudobníkov, výtvarníkov a hercov na prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. 11. a 12. júna 2024 v čase od ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Oprava elektronického zabezpeč zariadenia na ČOV v Slovenskej Ľupči. 11.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/290 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 11.06.2024 v sume 215.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Akumulátory do záložného zdroja 4 ks 11.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/291 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 11.06.2024 v sume 123.02 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Servis verejného osvetlenia a oprava poškodeného stĺpa na ulici 1. Mája v Slovenskej Ľupči. 11.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/288 od NEONPLUS s r.o., Muráň 75, 049 01 Muráň (43981101) z 11.06.2024 v sume 621.77 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Výsledky voľby do Európskeho parlamentu 2024 Obec Slovenská Ľupča 10.06.2024 09:15

Výsledky volieb v našej obci Slovenská Ľupča:Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2631Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 949Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 949Počet platných odovzdaných hlasov: 936Účasť: 36,07%hlasy ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Moderovanie počas Turíčneho jarmoku. 10.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/284 od Lukáš Kekelák, Lichardova 197/21, 97613 Slovenská Ľupča (53137728) z 10.06.2024 v sume 380.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Strážna služba - Turíčny jarmok 18.5.2024 10.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/283 od SG Security s.r.o., Nad Plážou 15/1, 974 01 Banská Bystrica (44823266) z 10.06.2024 v sume 950.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poplatok za prístup do mapového portálu 5/2024 - 4/2025 10.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/276 od T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava (43995187) z 10.06.2024 v sume 600.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Právne úkony 6/2024 10.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/269 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 10.06.2024 v sume 477.98 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Telekomuikačné služby 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/274 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.06.2024 v sume 28.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Hudobné vystúpenie skupiny 18.5.2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/264 od Ivan Hruška, Jánošovka, Hronská 529/2, 97652 Čierny Balog (32231318) z 07.06.2024 v sume 500.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Stočné ČOV Slovenská Ľupča 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/285 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 07.06.2024 v sume 5910.23 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poistenie - zodpovednosť za škodu EČV: BB975BE 1.7.2024 - 31.12.2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/271 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 07.06.2024 v sume 644.02 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Havarijné poistenie - prípojné vozidlo za traktor 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/277 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 798.59 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zodpovednosť za škodu prípojné vozidlo za traktor 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/280 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 35.39 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Hudobná produkcia 18.5.2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/265 od LaDanza Agency s.r.o, Horné Pršany 132, 974 05 Radvaň (54287464) z 07.06.2024 v sume 350.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Telekomunikačné služby 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/273 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.06.2024 v sume 241.98 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dochádzkový systém 6/2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/287 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 07.06.2024 v sume 36.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zodpovednosť za škodu -prípojné vozidlo za traktor 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/282 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 35.39 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zodpovednosť za škodu ZETOR 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/281 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 64.88 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Úprava projektu " Náučný chodník resp." Informačný systém turistickej trasy v Slovenskej Ľupči" 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/257 od d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica (46863672) z 07.06.2024 v sume 1230.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Monitor áut 5/2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/263 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 07.06.2024 v sume 34.20 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Havarijné poistenie motorvých vozidiel auto komplet 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/279 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 178.65 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Havarijné poistenie - Traktor 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/278 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 07.06.2024 v sume 1034.21 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vývoz kontajnerov v roku 2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/286 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 07.06.2024 v sume 360.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Telekomunikačné služby. 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/272 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 07.06.2024 v sume 382.47 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Kosenie obecného cintorína 2. kosenie 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/266 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 07.06.2024 v sume 1615.44 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Upratovanie - Turíčny jarmok 18.5 - 19.5.2024 07.06.2024 06:00

Faktúra DF2024/267 od Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p., Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica (45738700) z 07.06.2024 v sume 810.00 €

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024