NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Obec Slovenská Ľupča 20.05.2024 06:00

Zabezpečenie praktického vyučovaniaZMLUVA [PDF] (x - 2.28MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 20.05.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Jarmok Obec Slovenská Ľupča 18.05.2024 09:00

Obecný jarmok, viac info na webe

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: TURÍČNY JARMOK - DOPRAVA ️oznamujeme... Facebook 16.05.2024 06:00

TURÍČNY JARMOK - DOPRAVA️oznamujeme všetkým potenciálnym návštevníkom jarmoku dňa 18.05.2024, že centrálna parková zóna obce (úsek konania jarmoku - viď mapa) bude dopravne uzavretá na čas konania jarmoku. ️uzávera cesty ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Územné rozhodnutie Stavebný úrad 15.05.2024 06:00

„Revitalizácia areálu bývalého SOU, Slovenská Ľupča“, na parcelách KN-C č. 1997, 1998/3, 1998/13, 1998/14, 1998/17, 1998/22, 1998/23, 1998/24, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/3 v k.ú. Slovenská Ľupča(1) úradný dokument [PDF] ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP Obec Slovenská Ľupča 15.05.2024 06:00

Zníženie výšky nenávratného finančného príspevku ZMLUVA [PDF] (x - 6.51MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 14.05.2024 06:00

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní " Výroba zákazníckych aminokyselín " navrhovateľa Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča(1) 933 [PDF] (x - 1.28MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Servis hasičského auta TATRA 148 - výmena oleja obce Slovenská Ľupča. 14.05.2024 06:00

Objednávka 91/2024 od Lesy Slovenskej republiky, š.p., o.z., Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča (36038351) z 14.05.2024 v sume 500.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 6,00 € 14.05.2024 06:00

Objednávka 90/2024 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 14.05.2024 v sume 5400.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie zdravotného posudku Lacko 13.05.2024 06:00

Objednávka 89/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 13.05.2024 v sume 17.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Kúpna zmluva Obec Slovenská Ľupča 13.05.2024 06:00

Prevod vlastníckeho podieluZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 13.05.2024 06:00

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Peter Mačkovič nar. 1970(1) 922 verejná vyhláška [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás asistenčnú zdravotnú službu na deň 18.05.2024 v dohodnutej sume 10.05.2024 06:00

Objednávka 87/2024 od SČK Územný spolok, Pod urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica (00000000) z 10.05.2024 v sume 300.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie skupiny na deň 18.05.20224 v dohodnutej sume 10.05.2024 06:00

Objednávka 88/2024 od Ivan Hruška, Jánošovka, Hronská 529/2, 97652 Čierny Balog (32231318) z 10.05.2024 v sume 500.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 10.05.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 10.05.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.18MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 07.05.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Perá s potlačou 450 ks 07.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/204 od LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov (36498980) z 07.05.2024 v sume 314.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Monitor áut 4/2024 07.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/202 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 07.05.2024 v sume 34.20 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Peevný disk na zálohovanie - 3 x 07.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/205 od WESTech, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava (35796111) z 07.05.2024 v sume 447.17 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody ČOV 07.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/206 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 07.05.2024 v sume 6658.99 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Servisná podpora k programu 07.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/203 od INISOFT s r.o., 974 01 Banská Bystrica (45234469) z 07.05.2024 v sume 100.80 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu. 07.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/201 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 07.05.2024 v sume 9802.44 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás postavenie pódia + osvetlenie na deň 18.05.2024 v dohodnutej sume 07.05.2024 06:00

Objednávka 84/2024 od El Mino LED s.r.o, Dolná 118/54, 976 33 Poniky (51079224) z 07.05.2024 v sume 3000.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás toaletný papier, papierové utierky a sáčky pre potreby MKS 07.05.2024 06:00

Objednávka 86/2024 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 07.05.2024 v sume 1250.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Perá s potlačou 450 ks 07.05.2024 06:00

Objednávka 83/2024 od LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov (36498980) z 07.05.2024 v sume 314.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás ozvučenie pódia na deň 18.05.2024 v dohodnutej sume 07.05.2024 06:00

Objednávka 85/2024 od AGENT Media s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce (45611921) z 07.05.2024 v sume 2000.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dochádzkový systém 5/2024 06.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/197 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 06.05.2024 v sume 36.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: PHM 4/2024 06.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/198 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 06.05.2024 v sume 233.26 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vývoz kontajnerov v roku 2024 06.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/199 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 06.05.2024 v sume 270.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Elektroinštalačné práce na zbernom dvore v obci Slovenská Ľupča. 06.05.2024 06:00

Objednávka 82/2024 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 06.05.2024 v sume 269.40 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: MIKROREGIÓN DEŤOM # V sobotu... Facebook 03.05.2024 21:00

MIKROREGIÓN DEŤOM #V sobotu 25. mája 2024 od 9,30 hod. organizuje naša obec spoločne s partnerskými obcami mikroregiónu, tentokrát v obci Selce, príjemné dopoludnie plné zábavy pre deti. Srdečne pozývame ...

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 2/2024 03.05.2024 12:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb.DOKUMENT [PDF] (x - 0.25MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Obec Slovenská Ľupča 03.05.2024 06:00

Strážna služba 18.5.2024 Turíčny jarmok 2024 ZMLUVA [PDF] (x - 1.67MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poskytovanie počítačových služieb.4/2024 03.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/196 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 03.05.2024 v sume 895.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie PHRSR Slovenská Ľupča 03.05.2024 06:00

Objednávka 81/2024 od SCARABEO, s.r.o., Hronská 76, 97406 Banská Bystrica (36635464) z 03.05.2024 v sume 1000.00 €

slovenskalupca.sk

STRATEGICKE DOKUMENTY: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2033 Obec Slovenská Ľupča 03.05.2024 06:00

Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča s výhľadom do roku 2033 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 03.05.2024 06:00

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti par. č. 2545/1 k.ú. Slovenská Ľupča(1) 870 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti [PDF] (x - 2.65MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 03.05.2024 06:00

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča na roky 2024-2033 (1) PHRSR obce Slovenská Ľupča na roky 2024_2033 [PDF] (x - 8.23MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 02.05.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody - OcÚ 02.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/191 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.05.2024 v sume 203.99 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vypracovanie PHRSR Slovenská Ľupča 02.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/190 od SCARABEO, s.r.o., Hronská 76, 97406 Banská Bystrica (36635464) z 02.05.2024 v sume 1000.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody - Zdravotné stredisko 02.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/193 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.05.2024 v sume 401.48 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie spotreby vody - MKS 02.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/192 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.05.2024 v sume 517.92 €

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Záverečný účet obce za rok 2023 Ekonomické 02.05.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 1.07MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií - RO č. 3/2024 Ekonomické 02.05.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.29MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2024 - sumár Ekonomické 02.05.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2024 Ekonomické 02.05.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.41MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 02.05.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Vyhlásenie výberového konania 02.05.2024 06:00

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča(1) 874 Vyhlásenie výberového konania riaditeľ ZŠ [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné naradenie obce č. 2/2024 02.05.2024 06:00

Všeobecne záväzné naradenie obce č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb(1) VZN 2 2024 [PDF] (x - 0.25MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: TURÍČNY JARMOK Slovenská Ľupča -... Facebook 01.05.2024 21:00

TURÍČNY JARMOK Slovenská Ľupča - Pozývame vás na XXI. ročník Turíčneho jarmoku u nás v obci Slovenská Ľupča dňa 18.mája 2024. Ani tento rok nebude chýbať sprievod obcou, tradičné remeslá, ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - 1. Mája 1 01.05.2024 06:00

Faktúra DFO2024/97 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.05.2024 v sume 470.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 01.05.2024 06:00

Faktúra DFO2024/96 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.05.2024 v sume 79.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 12 Slovenská Ľupča 01.05.2024 06:00

Faktúra DFO2024/95 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.05.2024 v sume 284.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 01.05.2024 06:00

Faktúra DFO2024/98 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.05.2024 v sume 439.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 01.05.2024 06:00

Faktúra DFO2024/99 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.05.2024 v sume 321.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zber a odvoz použitého oleja. 01.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/194 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 01.05.2024 v sume 24.00 €

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Obecné zastupiteľstvo Zasadačka OcÚ 30.04.2024 17:00

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.

slovenskalupca.sk

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 30.04.2024 17:00 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 30.04.2024 17:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.21MB)Hlasovanie [PDF] (x - 0.12MB)Uznesenie [PDF] (x - 0.33MB)YouTube [Videozáznam] (ex - 0MB)

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024