NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja Obec Slovenská Ľupča 15.04.2024 06:00

zber a výkup použitého kuchynského oleja ZMLUVA [PDF] (x - 1.27MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 2/2024 Návrh 13.04.2024 12:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb. DOKUMENT [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: VZN - návrh 13.04.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb (1) 772 [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Verejná Vyhláška 13.04.2024 06:00

Verejná vyhláška " Vedenie 2 x400 kVˇHorná Ždaňa - lokalita Oslany ako 2. stavba" (1) 770 [PDF] (x - 2.38MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Zverejnenie zámeru 13.04.2024 06:00

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dolné Záhumnia na realizáciu stavieb SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Vodovod . (1) ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Záverečný účet 12.04.2024 06:00

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2023 - návrh(1) Príloha e) Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2023 - ZUŠ Slovenská Ľupča [PDF] (x - 0.1MB)(2) Príloha d) Finančné ...

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha e) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.1MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.13MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.16MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Záverečný účet obce za rok 2023 - návrh Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 1.07MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.63MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Právne úkony 4/2024 10.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/160 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 10.04.2024 v sume 477.98 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Moniitor áut. 10.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/161 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 10.04.2024 v sume 34.20 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Skladací barový stôl - dĺžka 220 cm 6 ks 09.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/158 od Pártystany-Jičín s.r.o, Dělnická 1302, 50601 Jičín ČR (03440818) z 09.04.2024 v sume 1432.90 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Stočné z verejných priestranstiev obce 09.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/162 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 09.04.2024 v sume 7889.37 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - OcÚ 09.04.2024 06:00

Faktúra DFO2024/72 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 09.04.2024 v sume -35.74 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodanie a montáž dverí v objekte na Námestí SNP12 Slovenská Ľupča. 09.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/159 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 09.04.2024 v sume 1279.32 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Stočné ČOV Slovenská Ľupča 09.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/163 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 09.04.2024 v sume 7698.31 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Základná umelecká škola Vás srdečne... Facebook 08.04.2024 11:23

Základná umelecká škola Vás srdečne pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍPríďte spoznať našu školu a objavte svet umenia! Budete mať príležitosť stretnúť sa s našimi učiteľmi, preskúmať priestory, kde sa tvorivosť ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie 08.04.2024 06:00

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd Ev. č. 17/2024 pre stavebníka TOP - MONT SK s.r.o., Záhradná 150, Bacúch(1) 743 [PDF] (x ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Prenájom traktora VITRA C2.25 4/2024 08.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/156 od KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava (17639727) z 08.04.2024 v sume 150.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zneškodnenie odpadu 08.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/157 od Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín (34115901) z 08.04.2024 v sume 8821.50 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dochádzkový systém 4/2024 08.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/155 od APIS spol. s.r.o, Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica (30222575) z 08.04.2024 v sume 36.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vývoz kontajnerov v roku 2024 08.04.2024 06:00

Objednávka 65/2024 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 08.04.2024 v sume 3000.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Výsledky voľby prezidenta v našej obci Obec Slovenská Ľupča 07.04.2024 16:43

Celkový počet zapísaných voličov v našej obci: 2623Volieb sa zúčastnilo aj vrátane hlasovacích preukazov: 1763V našej obci to predstavuje účasť: 67,21%Ing. Peter Pellegriny: 56,6%Ing. Ivan Korčok: 43,3%

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Voľby prezidenta SR 2024 2. kolo Obec Slovenská Ľupča 06.04.2024 07:00

Voľby prezidenta SR 2024

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vývoz kontajnerov v roku 2024 05.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/150 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 05.04.2024 v sume 360.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: BOZP 1 Q. 2024 05.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/154 od PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3501/71, 97401 Banská Bystrica (36644048) z 05.04.2024 v sume 270.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Telekomunikačné služby 05.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/151 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.04.2024 v sume 298.62 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Telekomunikačné služby 05.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/153 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.04.2024 v sume 225.61 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Telekominikačné služby 05.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/152 od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov (35763469) z 05.04.2024 v sume 28.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Čistenie a zametanie ciest v obci Slovenská Ľupča. 05.04.2024 06:00

Objednávka 64/2024 od Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (36836567) z 05.04.2024 v sume 384.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: PHM 3/2024 04.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/144 od SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 810 00 Bratislava (31322832) z 04.04.2024 v sume 262.43 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poistenie ziodpovednosti za škodu EČV : BB722YI 04.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/149 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 04.04.2024 v sume 20.19 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás tričká s potlačou 04.04.2024 06:00

Objednávka 63/2024 od MALFIX SK s.r.o, 053 11 Smižany (53155246) z 04.04.2024 v sume 220.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby Obec Slovenská Ľupča 04.04.2024 06:00

Poskytovanie sociálnej služby: Mária Kováčová ZMLUVA [PDF] (x - 2.96MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 03.04.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Biznis k doméne slovenskalupca.sk na rok 03.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/148 od EXO TECHNOLOGIES, s.r.o., Košická 6, 810 00 Bratislava (36485161) z 03.04.2024 v sume 79.20 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Systémová podpora URBIS 2Q. 2024 03.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/146 od Made spol. s r.o., Hurbanova 14, 974 01 Banská Bystrica (36041688) z 03.04.2024 v sume 685.55 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Paušálna cena za zimnú údržbu chodníkov a spevnených plôch 03.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/145 od REKSTAV s.r.o., Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča (50451685) z 03.04.2024 v sume 360.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Obsluha a údržba kanalizácie a ČOV 3/2024 03.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/147 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 03.04.2024 v sume 1000.00 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie 03.04.2024 06:00

Rozhodnutie ministra č. 37/2024(1) 710 Rozhodnutie [PDF] (x - 12.42MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie územného konania Stavebný úrad 03.04.2024 06:00

„Revitalizácia areálu bývalého SOU, Slovenská Ľupča“, na parcelách KN-C č. 1997, 1998/3, 1998/13, 1998/14, 1998/17, 1998/22, 1998/23, 1998/24, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/3 v k.ú. Slovenská Ľupča(1) úradný dokument [PDF] ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o dielo Obec Slovenská Ľupča 03.04.2024 06:00

Kosenie cintorína 5 x do rokaZMLUVA [PDF] (x - 0.97MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Revízia elektroinštalácie v MKS a prenosných elektrických spotrebičov. 02.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/141 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 02.04.2024 v sume 1560.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Výmena rohoží 2 x OcÚ a 3 x MKS 02.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/139 od Lindstrom s r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava (35742364) z 02.04.2024 v sume 96.12 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Počítačové služby 3/2024 02.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/138 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 02.04.2024 v sume 845.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - 11. mája 1 02.04.2024 06:00

Faktúra DFO2024/70 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 1226.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poskytovanie prev. služieb pri zabezpečení prev. vodnej stavby 1 Q. 2024 02.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/143 od AQUAMAAT, sro, Lúčna 48, 974 01 Nemce (36651672) z 02.04.2024 v sume 1080.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Rozbor odpadových vôd ČOV odtok 02.04.2024 06:00

Faktúra DF2024/142 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 02.04.2024 v sume 144.40 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 13 02.04.2024 06:00

Faktúra DFO2024/71 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 839.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Námestie SNP 2 02.04.2024 06:00

Faktúra DFO2024/69 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 1145.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Dodávka zemného plynu - Lichardova 2 02.04.2024 06:00

Faktúra DFO2024/68 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 02.04.2024 v sume 206.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Jarná údržba výsadby v parkoch a na verejných priestranstvách v obci Slovenská Ľupča 02.04.2024 06:00

Objednávka 62/2024 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 02.04.2024 v sume 2700.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Doodávka zemného plynu Námestie SNP 12 01.04.2024 06:00

Faktúra DFO2024/67 od Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov (35815256) z 01.04.2024 v sume 284.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Milí spoluobčania, milí priatelia, želám... Facebook 29.03.2024 16:10

Milí spoluobčania, milí priatelia, želám Vám požehnané a pokojné sviatky strávené v kruhu vašich najbližších a dni plné hojnosti, pohody a lásky.S úctou, Roland Lamper ukázať príspevok na Facebook Obec ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Informácia pre verejnosť 28.03.2024 06:00

Oznámenie adresy na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k dokumentu " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča"(1) 696 informácia pre verejnosť [PDF] (x - 0.14MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Obálky 28.03.2024 06:00

Faktúra DF2024/137 od Harmanec - Kuvert , spol. s r.o., Padličkovo 3, 97701 Brezno (36618675) z 28.03.2024 v sume 103.44 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Zber a odvoz použitého oleja. 28.03.2024 06:00

Faktúra DF2024/140 od ESPIK Group s.r.o., 133, 065 43 Orlov (46754768) z 28.03.2024 v sume 24.00 €

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024