NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v dňoch 29.05.2024 08:18

Hlásené 29.05. o 08:18. - Oznamujeme občanom, že v dňoch 3. a 5.6.2024 t.j. pondelok a v stredu v čase od 7:30 do 16:30 hod, bude v našej obci prerušená ...

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 29.05.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v stredu 27.05.2024 07:57

Hlásené 27.05. o 07:57. - Oznamujeme občanom, že v stredu 29. mája je zber plastov.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromný podnikateľ prišiel do našej 27.05.2024 07:52

Hlásené 27.05. o 07:52. - Súkromný podnikateľ prišiel do našej obce predávať novozámocké jahody 2 kg balenie za 7 eur. Predáva na miestnom trhovisku po vyhlásení.

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Bc. Jaroslava Dendišová, 54399394, 1. mája 370/14, 976 13 Slovenská Ľupča Ekonomické 27.05.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: ÚSPECH NAŠICH MLADÝCH HASIČOV Dnes... Facebook 25.05.2024 19:55

ÚSPECH NAŠICH MLADÝCH HASIČOVDnes sa konala požiarnícka súťaž v Sielnici v požiarom útoku CTIF. Aj naša obec mala svoje zastúpenie, družstvo našich mladých hasičov DHZO Slovenská Ľupča doplnené o prváčikov ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Obecný futbalový klub pozýva svojich 24.05.2024 11:50

Hlásené 24.05. o 11:50. - Obecný futbalový klub pozýva svojich priaznivcov na domáce majstrovské zápasy. V sobotu 25. mája v čase o 17:00 hodine odohrá naše B mužstvo zápas s ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Oprava elektronického zabezpeč zariadenia na ČOV v Slovenskej Ľupči. 24.05.2024 06:00

Objednávka 107/2024 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 24.05.2024 v sume 100.00 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie stavebného konania 23.05.2024 06:00

na stavbu „Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, spevnené plochy ktoré sú navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča(1) SK_Oznámenie_Parkovanie-Thermit ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás overenie merného objektu ČOV Slovenská Ľupa 22.05.2024 06:00

Objednávka 103/2024 od HYMES MK s r.o. K Železnej studienke 7599//28, 810 00 Bratislava (35831740) z 22.05.2024 v sume 1096.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás sklenené poháre v počte 48 ks 22.05.2024 06:00

Objednávka 104/2024 od GASTRO PARTY s.r.o, 974 00 Banská Bystrica (44458312) z 22.05.2024 v sume 120.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: MDD Mikroregión a obec Slovenská Ľupča. 22.05.2024 06:00

Objednávka 105/2024 od LIBEX, 010 01 Žilina (31620795) z 22.05.2024 v sume 296.78 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Kúpna zmluva Obec Slovenská Ľupča 22.05.2024 06:00

Odplatný prevod spoluvlastníckych podielovZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: MDD Mikroregión a obec Slovenská Ľupča. 22.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/225 od LIBEX, 010 01 Žilina (31620795) z 22.05.2024 v sume 296.78 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Asistenčná zdravotná služba 18.5.2024 v dohodnutej sume 22.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/229 od SČK Územný spolok, Pod urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica (00000000) z 22.05.2024 v sume 300.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: TURÍČNY JARMOK 2024 – POĎAKOVANIE... Facebook 21.05.2024 17:45

TURÍČNY JARMOK 2024 – POĎAKOVANIEDnes už máme za sebou 21. ročník Turíčneho jarmoku, ktorý sme organizovali v novom šate revitalizovanej centrálnej časti obce, čo aj pre nás predstavovalo novú výzvu. ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 21.05.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Demontáž a montáž okien + vysprávky a parapety OFK Slovenská Ľupča. 21.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/228 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 21.05.2024 v sume 999.98 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Pokuta - neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 21.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/224 od StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (36644030) z 21.05.2024 v sume 329.87 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Kosenie verejných plôch v obci Slovenská Ľupča 21.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/226 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 21.05.2024 v sume 5003.04 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Ozvučenie pódia na 18.5.2024 v dohodnutej sume 21.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/227 od AGENT Media s.r.o., Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce (45611921) z 21.05.2024 v sume 2000.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Demontáž a montáž okien + vysprávky a parapety OFK Slovenská Ľupča. 21.05.2024 06:00

Objednávka 106/2024 od MMmont BB s.r.o, 1. mája 3, 976 13 Slovenská Ľupča (53042956) z 21.05.2024 v sume 999.98 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o zabezpečení vystúpenia hudobnej skupiny Peter Bič Project Obec Slovenská Ľupča 21.05.2024 06:00

Zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny Peter Bič ProjectZMLUVA [PDF] (x - 1.63MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Obec Slovenská Ľupča 20.05.2024 06:00

Zabezpečenie praktického vyučovaniaZMLUVA [PDF] (x - 2.28MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 20.05.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Mini oblátky 100 ks 20.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/223 od Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča (51162750) z 20.05.2024 v sume 110.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Požičanie kostýmov na 18.5.2024 v dohodnutej sume 20.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/222 od Ingrid Žitňáková - LADYMELL, 974 01 Banská Bystrica (33896071) z 20.05.2024 v sume 175.00 €

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Jarmok Obec Slovenská Ľupča 18.05.2024 09:00

Obecný jarmok, viac info na webe

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktoré 17.05.2024 12:56

Hlásené 17.05. o 12:56. - Žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktoré bývajú odstavené v okolí Námestia SNP a Lichardovej ulice, aby si ich počas konania turíčneho jarmoku preparkovali. Za pochopenie ďakujeme.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Pozývame Vás na 21. ročník 17.05.2024 12:15

Hlásené 17.05. o 12:15. - Pozývame Vás na 21. ročník Turíčneho jarmoku v sobotu 18. mája 2024 s nasledovným programom. Predajné stánky budú pre Vás otvorené od 9.00 hodiny. Sprievod ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás stravu na akciu v obci Slovenská Ľupča - Turíčny jarmok 21.ročník 17.05.2024 06:00

Objednávka 101/2024 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 17.05.2024 v sume 1560.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie dopravného projektu" Turíčny jarmok" 17.05.2024 06:00

Objednávka 97/2024 od JOSSIK, s. r. o., Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo (44450699) z 17.05.2024 v sume 994.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás stravu na akciu 100 rokov SČK v Slovenskej Ľupči 17.05.2024 06:00

Objednávka 100/2024 od Miroslav Zelený, Nám. SNP 104, 976 13 Slovenská Ľupča (32008309) z 17.05.2024 v sume 1150.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás výrobu mini oblátok na deň 18.05.2024 v počte 100 ks 17.05.2024 06:00

Objednávka 99/2024 od Pavel MALEC s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča (51162750) z 17.05.2024 v sume 110.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás kryty na elektrické káble v celkovom množstve 120 m 17.05.2024 06:00

Objednávka 102/2024 od BCF GREEN Energy s.r.o., Stavebná 1, 97401 Banská Bystrica (54479185) z 17.05.2024 v sume 120.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Autobusová preprava Slovenská Ľupča-Badaň a späť 9.5.2024 17.05.2024 06:00

Objednávka 98/2024 od BETEP, s.r.o., Pánska 34/15, 97634 Králiky (53572891) z 17.05.2024 v sume 420.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vypracovanie dopravného projektu" Turíčny jarmok" 17.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/220 od JOSSIK, s. r. o., Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo (44450699) z 17.05.2024 v sume 994.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Práce technického zabezpečenia na 18.5.2024 17.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/219 od Milan Furman F.U.R.O, Hronská 26, 976 13 Slovenská Ľupča (37071301) z 17.05.2024 v sume 400.00 €

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že obecný úrad 16.05.2024 15:04

Hlásené 16.05. o 15:04. - Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude v piatok 17.5.2024 otvorený len do 12.00 hodiny.

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: TURÍČNY JARMOK - DOPRAVA ️oznamujeme... Facebook 16.05.2024 06:00

TURÍČNY JARMOK - DOPRAVA️oznamujeme všetkým potenciálnym návštevníkom jarmoku dňa 18.05.2024, že centrálna parková zóna obce (úsek konania jarmoku - viď mapa) bude dopravne uzavretá na čas konania jarmoku. ️uzávera cesty ...

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Autobusová preprava Slovenská Ľupča-Badaň a späť 9.5.2024 16.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/221 od BETEP, s.r.o., Pánska 34/15, 97634 Králiky (53572891) z 16.05.2024 v sume 420.00 €

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromný podnikateľ Vás pozýva na 15.05.2024 11:04

Hlásené 15.05. o 11:04. - Súkromný podnikateľ Vás pozýva na totálny výpredaj kvetov rôznych druhov, 1 ks 1,50 €. Zdrží sa na miestnom trhovisku 2 hodiny od vyhlásenia.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde pojazdná 15.05.2024 10:26

Hlásené 15.05. o 10:26. - Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční v piatok o 11.00 hodine na Námestí SNP pri novinovom stánku.

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP Obec Slovenská Ľupča 15.05.2024 06:00

Zníženie výšky nenávratného finančného príspevku ZMLUVA [PDF] (x - 6.51MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Územné rozhodnutie Stavebný úrad 15.05.2024 06:00

„Revitalizácia areálu bývalého SOU, Slovenská Ľupča“, na parcelách KN-C č. 1997, 1998/3, 1998/13, 1998/14, 1998/17, 1998/22, 1998/23, 1998/24, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/3 v k.ú. Slovenská Ľupča(1) úradný dokument [PDF] ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 14.05.2024 06:00

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní " Výroba zákazníckych aminokyselín " navrhovateľa Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča(1) 933 [PDF] (x - 1.28MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Servis hasičského auta TATRA 148 - výmena oleja obce Slovenská Ľupča. 14.05.2024 06:00

Objednávka 91/2024 od Lesy Slovenskej republiky, š.p., o.z., Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča (36038351) z 14.05.2024 v sume 500.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Jutové lano 14.05.2024 06:00

Objednávka 92/2024 od B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov (52424812) z 14.05.2024 v sume 67.70 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 900 ks a nominálnej hodnote 6,00 € 14.05.2024 06:00

Objednávka 90/2024 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 14.05.2024 v sume 5400.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie Záverečnej žiadosti o platbu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča etapa 1 a 2. 14.05.2024 06:00

Objednávka 93/2024 od Maroš Grznár, Župkov 32, 966 71 Župkov (40375374) z 14.05.2024 v sume 1800.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Zabezpečenie elekroinštalácie na 18.5.2024 14.05.2024 06:00

Objednávka 96/2024 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 14.05.2024 v sume 800.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás požičanie kostýmov na deň 18.05.2024 v dohodnutej sume 14.05.2024 06:00

Objednávka 94/2024 od Ingrid Žitňáková - LADYMELL, 974 01 Banská Bystrica (33896071) z 14.05.2024 v sume 180.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Práce technického zabezpečenia na 18.5.2024 14.05.2024 06:00

Objednávka 95/2024 od Milan Furman F.U.R.O, Hronská 26, 976 13 Slovenská Ľupča (37071301) z 14.05.2024 v sume 400.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Poštové služby 4/2024 14.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/218 od Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica (36631124) z 14.05.2024 v sume 622.80 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Právne úkony 5/2024 14.05.2024 06:00

Faktúra DF2024/217 od JUDr.Zuzana Falisová, advokátka, Horná 2, 974 01 Banská Bystrica (33759626) z 14.05.2024 v sume 477.98 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Stravné lístky. 14.05.2024 06:00

Faktúra DFZ2024/8 od DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina (36391000) z 14.05.2024 v sume 5413.44 €

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v týždni 13.05.2024 15:21

Hlásené 13.05. o 15:21. - Oznamujeme občanom, že v týždni od 14. mája 2024 prebieha kosenie miestneho cintorína.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v sobotu 13.05.2024 15:20

Hlásené 13.05. o 15:20. - Oznamujeme občanom, že v sobotu 18.5.2024 bude zberný dvor zatvorený.

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie zdravotného posudku Lacko 13.05.2024 06:00

Objednávka 89/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 13.05.2024 v sume 17.00 €

slovenskalupca.sk

FAKTURA: Vyúčtovanie el. energie - OcU 13.05.2024 06:00

Faktúra DFO2024/100 od Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina (51865467) z 13.05.2024 v sume -41.68 €

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024