NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde pojazdná 17.07.2024 09:06

Hlásené 17.07. o 09:06. - Do našej obce príde pojazdná predajňa mäsa. Predaj sa uskutoční dnes na Námestí SNP pri novinovom stánku a to v čase od 11:00 hod do ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Ver. vyhláška o oznám. miesta uloženia písomnosti 16.07.2024 06:00

(1) verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti [PDF] (x - 0.15MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Ver. vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnost 16.07.2024 06:00

(1) Verejná_vyhlá ka_102004069_2024 [PDF] (x - 0.05MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Ver.vyhláška - upovedomenie o obsahu odvolania 16.07.2024 06:00

(1) verejná vyhláška - upovedomenie o obsahu odvolania proti rozhodnutiu OU-TN-OSZP1-2024002057101 [PDF] (x - 0.33MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Lehoty_Predĺženie UR_Rozh_Lok dol záh pri kríži 16.07.2024 06:00

(1) C_Koordinačná situácia_časť 2_Rozpiska [PDF] (x - 1.41MB)(2) C_Koordinačná situácia_časť 1_Rozpiska [PDF] (x - 1.72MB)(3) C koordinacna situacia_cast2 [PDF] (x - 0.18MB)(4) C koordinacna situacia_cast1 [PDF] (x - 1.01MB)(5) Lehoty_predĺženie ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Do našej obce príde dnes 10.07.2024 11:24

Hlásené 10.07. o 11:24. - Do našej obce príde dnes súkromný podnikateľ v čase od 12:45 hod - 13.15 hod predávať 27. týždňové nosnice na znášku v cene 6,50 / ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že pracovníci spoločnosti 10.07.2024 08:49

Hlásené 10.07. o 08:49. - Oznamujeme občanom, že pracovníci spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť budú v termíne od 10.07. - 16.07.2024 realizovať odpočty vodomerov v našej obci. Preto žiadame občanov, ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Verejná vyhláška 10.07.2024 06:00

Oznámenie miesta uloženia písomnosti pre: Roman Havran nar. 1963 (1) 3918 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCE... Facebook 08.07.2024 20:44

ĎAĽŠÍ ÚSPEŠNE REALIZOVANÝ PROJEKT OBCEObec sa už v minulom roku zapojila do projektu Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča. Úspešne sme podpísali zmluvu na získanie nenávratných finančných prostriedkov vo ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 08.07.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 08.07.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1-A18113-ZBVB/2020 Obec Slovenská Ľupča 08.07.2024 06:00

uzatvorenie zmluvy na dobu určitú ZMLUVA [PDF] (x - 0.14MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Skracovač reťaze na nosič kontajnerov. 05.07.2024 06:00

Objednávka 130/2024 od pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, 97271 Nováky (36312932) z 05.07.2024 v sume 286.97 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o postúpení práva a povinností Obec Slovenská Ľupča 04.07.2024 06:00

Zmena právnej formy podnikania postupcu z FO na POZMLUVA [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva... Facebook 03.07.2024 15:09

Záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča zo dňa 2.7.2024 ukázať príspevok na Facebook Obec Slovenská Ľupča

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 3/2024 03.07.2024 12:00

o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča DOKUMENT [PDF] (x - 0.22MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 4/2024 Náhrádza 1/2023 03.07.2024 12:00

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská ĽupčaDOKUMENT [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2024 03.07.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľupča(1) VZN 3_2024 [PDF] (x - 0.22MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2024 03.07.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča(1) VZN 4_2024 [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Kúpna zmluva Obec Slovenská Ľupča 03.07.2024 06:00

dodanie kolesového traktora kategórie T2A - nosič náradia VITRA C 2,25ZMLUVA [PDF] (x - 0.27MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2024 Ekonomické 03.07.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.39MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2024 - sumár Ekonomické 03.07.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.38MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Register investícií - RO č. 4/2024 Ekonomické 03.07.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.29MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Obecné zastupiteľstvo Zasadačka OcÚ 02.07.2024 18:00

Zasadnutie: Obecné zastupiteľstvo obecného úradu Slovenská Ľupča, ktoré sa koná v: Zasadačka OcÚ.

slovenskalupca.sk

OZ K: Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 02.07.2024 18:00 /Zasadačka OcÚ/ /Zasadačka OcÚ/ 02.07.2024 18:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)Hlasovanie [PDF] (x - 0.12MB)Uznesenie [PDF] (x - 0.28MB)YouTube [Videozáznam] (ex - 0MB)

slovenskalupca.sk

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 02.07.2024 16:30 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 02.07.2024 16:30

Pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vypracovanie zdravotného posudku 2 x Kubove, Homolová 02.07.2024 06:00

Objednávka 128/2024 od MUDr.Daniela Šustáková s r.o., Tatranská 26, 974 01 Banská Bystrica (50418831) z 02.07.2024 v sume 34.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Mulčovanie krajníc v obci . 01.07.2024 06:00

Objednávka 129/2024 od Živický - P+M s.r.o., Oremlaz 453/50, 976 62 Brusno (50326384) z 01.07.2024 v sume 583.20 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie 01.07.2024 06:00

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zdenko Javorka nar. 1968(1) 3892 [PDF] (x - 0.18MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie 01.07.2024 06:00

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ivan Majer nar. 1978 (1) 3891 [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Úprava terénu minibágrom 28.06.2024 06:00

Objednávka 127/2024 od NAVISDUO s.r.o., Na Zábreží 1114/1, 976 13 Slovenská Ľupča (54139001) z 28.06.2024 v sume 75.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Obecné zastupiteľstvo dňa 02.07.2024 26.06.2024 15:33

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo ktoré/á sa koná dňa 02.07.2024 18:00 /Zasadačka OcÚ/. Pozvánku si môžete pozrieť tomto odkaze: Pozvánka [PDF] (0.2MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 26.06.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Programovanie PLC Siemens LOGO - ČOV Switch TP - Link 5port 26.06.2024 06:00

Objednávka 125/2024 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 26.06.2024 v sume 250.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás výrobu a tlač vstupeniek a tlač plagátov na koncert dňa 11.11.2024 26.06.2024 06:00

Objednávka 126/2024 od Tibor Majer, 976 13 Slovenská Ľupča (46408339) z 26.06.2024 v sume 140.00 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Pozvánka na OZ dňa 2.7.2024 26.06.2024 06:00

(1) 2.7.2024 pozvánka [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Slovenská Ľupča 26.06.2024 06:00

Dodávka elektrinyZMLUVA [PDF] (x - 0.93MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Poistná zmluva číslo: 080-2023.318 dodatok č. 9 Obec Slovenská Ľupča 26.06.2024 06:00

Poistenie majetku ZMLUVA [PDF] (x - 1.79MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: Pozvánka na ukončenie školského roku Kultúra 25.06.2024 09:03

Stalo sa tradíciou našej školy ZŠ Sama Cambela, že žiaci s talentom, schopnosťami a zručnosťami, vďaka ktorým úspešne reprezentovali školu v školskom roku 2023/2024 nielen v predmetových vedomostných súťažiach, ale ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromná firma MAJO prišla 24.06.2024 15:37

Hlásené 24.06. o 15:37. - Súkromná firma MAJO prišla dnes do našej obce predávať pánsku, dámsku a detskú obuv, ďalej ponúka pracovnú, zdravotnú a nadrozmernú obuv. V ponuke sú aj ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás minerálne vody, toaletný papier a tekuté mydlo 24.06.2024 06:00

Objednávka 124/2024 od BDM group s.r.o, Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica (47383232) z 24.06.2024 v sume 270.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Uznanie dlhu a dohoda o splátkach Ekonomické 24.06.2024 06:00

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach v zmysle §558 Občianskeho zákonníkaZMLUVA [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Základná škola Sama Cambela vás 21.06.2024 07:34

Hlásené 21.06. o 07:34. - Základná škola Sama Cambela vás pozýva na slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších a najaktívnejších žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu v školskom roku 2023/2024 v školských, okresných, ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Banskobystrický geomontánny park Ekonomické 21.06.2024 06:00

Výpožička nebytových priestorovZMLUVA [PDF] (x - 0.21MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: OZNAM PRE OBYVATEĽOV: Dnes došlo... Facebook 20.06.2024 16:28

OZNAM PRE OBYVATEĽOV:Dnes došlo pri predajni potravín k poruche zásobovacieho vozidla, ktoré bráni vjazdu na parkovisko a k bytovému domu. Bez opravy nie je možný presun vozidla, preto bude prechod ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromný podnikateľ predáva na miestnom 20.06.2024 08:14

Hlásené 20.06. o 08:14. - Súkromný podnikateľ predáva na miestnom trhovisku marhule a broskyne 1 kg 3 € a čerešne 1 kg 5 €.

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 20.06.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA OPL: Zmluva o vykonaní prác v lesníctve Obecný podnik lesov 20.06.2024 06:00

vykonanie prác v les.činnosti v ťažbe sústreďovaní a manipulácii drevnej hmoty

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd Dane a Poplatky 20.06.2024 06:00

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácieZMLUVA [PDF] (x - 0.17MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: LUČATÍNSKA 11tka - OZNAM: Oznamujeme... Facebook 19.06.2024 19:51

LUČATÍNSKA 11tka - OZNAM:Oznamujeme občanom, že v sobotu 22.6.2024 sa v obci Lučatín uskutočni 10.ročník cestného behu Lučatínska 11. Štart podujatia je naplánovaný na 10.00hod. Bežci pôjdu z ihriska v ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 18.06.2024 06:00

Rozhodnutie Výroba zákazníckych proteínov ( bielkovín ) navrhovateľa Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča(1) 3814 [PDF] (x - 1.3MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Výsledok vybavenia petície 18.06.2024 06:00

Výsledok vybavenia petície " Petícia občanov na zvýšenie parkovacej kapacity a vyhradenie parkovacích miest pre invalidných a ZŤP občanov pred budovou lekárne a ambulancie všeobecného lekára pre dospelých na Námestí ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v sobotu 17.06.2024 14:27

Hlásené 17.06. o 14:27. - Oznamujeme občanom, že v sobotu 22.6.2024 sa v obci Lučatín uskutočni 10.ročník cestného behu Lučatínska 11. Štart podujatia je naplánovaný na 10.00hod. Bežci pôjdu z ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromný podnikateľ predáva na miestnom 17.06.2024 07:51

Hlásené 17.06. o 07:51. - Súkromný podnikateľ predáva na miestnom trhovisku marhule 1 kg 3,5 € broskyne 1 kg 3 € a čerešne 1 kg 5 €.

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Programovanie PLC Siemens LOGO na ČOV 225 € Switch TP link Sport 25 € 17.06.2024 06:00

Objednávka 123/2024 od Jaromír Dubšík - JD service, Hronská 49, 976 13 Slovenská Ľupča (43444547) z 17.06.2024 v sume 250.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Riadiaca jednotka - traktor 17.06.2024 06:00

Objednávka 122/2024 od Commander Services s r.o., Žitná 23, 83106 Bratislava (51183455) z 17.06.2024 v sume 168.00 €

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: VZN obce - návrh 17.06.2024 06:00

návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča(1) 3819 Návrh VZN - 2024 ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Obec Slovenská Ľupča 17.06.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby ZMLUVA [PDF] (x - 4.55MB)

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Základná organizácia slovenského červeného kríža 13.06.2024 07:58

Hlásené 13.06. o 07:58. - Základná organizácia slovenského červeného kríža v Slovenskej Ľupči v spolupráci s Obcou Vás pozývajú na deň rodiny pre deti, vnúčatá a členov slovenského červeného kríža, ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k zmluve NFP Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa. Obec Slovenská Ľupča 13.06.2024 06:00

aktualizácia zmluvy o poskytnutí NFP ZMLUVA [PDF] (x - 2.85MB)

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024