NOVINKY v OBCI Slovenská Ľupča

Neprihlásený užívateľ.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, 19.04.2024 12:48

Hlásené 19.04. o 12:48. - Žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel, ktoré sú odstavené na obecných parkoviskách na Lichardovej ulici a na Námestí SNP od evanjelického kostola smer Lučatín po obidvoch ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Základná škola Sama Cambela, Červený 19.04.2024 07:53

Hlásené 19.04. o 07:53. - Základná škola Sama Cambela, Červený kríž v Slovenskej Ľupči v spolupráci s Národnou transfúznou službou z Banskej Bystrice Vás pozývajú na mobilný odber krvi, ktorý ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Igor MydloZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Anna LakomčíkováZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Viera ChamkováZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Marta PocklanováZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Katarína MrázováZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Eva Horská ZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 Sociálne služby 18.04.2024 06:00

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Alžbeta PatrášováZMLUVA [PDF] (x - 0.23MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 18.04.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí starostovskej dotácie Ekonomické 18.04.2024 06:00

poskytnutie dotácieZMLUVA [PDF] (x - 0.2MB)

slovenskalupca.sk

OZ K: Finančná komisia konané/á dňa 17.04.2024 17:00 /zasadačka OcÚ/ /zasadačka OcÚ/ 17.04.2024 17:00

Pozvánka [PDF] (x - 0.21MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Zverejnenie informácie Referent - životné prostredie 17.04.2024 06:00

MŽP SR zasiela oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania "Výroba zákazníckych protéínov (bielkovín)"- navrhovateľ Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča(1) úradný dokument [PDF] (x - 1.5MB)

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Firma JUKKA príde do našej 16.04.2024 13:47

Hlásené 16.04. o 13:47. - Firma JUKKA príde do našej obce predávať stromčeky a kríky na jarnú výsadbu. Predaj sa uskutoční na miestnom trhovisku v sobotu 20. apríla v čase ...

slovenskalupca.sk

TITULKA: Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - Delegovanie, hlasovací preukaz, okrsky - Doplnenie Obec Slovenská Ľupča 16.04.2024 08:50

DelegovanieZverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024Politická strana lebo politické hnutie alebo koalícia  doručí starostovi ...

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja Obec Slovenská Ľupča 15.04.2024 06:00

zber a výkup použitého kuchynského oleja ZMLUVA [PDF] (x - 1.27MB)

slovenskalupca.sk

VZN: VZN 2/2024 Návrh 13.04.2024 12:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb. DOKUMENT [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: VZN - návrh 13.04.2024 06:00

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb (1) 772 [PDF] (x - 0.19MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Verejná Vyhláška 13.04.2024 06:00

Verejná vyhláška " Vedenie 2 x400 kVˇHorná Ždaňa - lokalita Oslany ako 2. stavba" (1) 770 [PDF] (x - 2.38MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Zverejnenie zámeru 13.04.2024 06:00

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dolné Záhumnia na realizáciu stavieb SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Vodovod . (1) ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromná podnikateľka príde do našej 12.04.2024 16:21

Hlásené 12.04. o 16:21. - Súkromná podnikateľka príde do našej obce predávať kvety. V ponuke sú muškáty, gazánie, bakopy, surfínie, skalničky a iné za výhodné ceny. Predaj sa uskutoční v ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Výbor Pozemkového a pasienkového spoločenstva 12.04.2024 16:20

Hlásené 12.04. o 16:20. - Výbor Pozemkového a pasienkového spoločenstva Baláže, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. apríla o 15:00 hodine v ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromný chovateľ prišiel do našej 12.04.2024 13:14

Hlásené 12.04. o 13:14. - Súkromný chovateľ prišiel do našej obce predávať 15-týždňové mládky nosnice 1 ks 8 eur. Zakúpiť si môžete aj konzumné a sadbové zemiaky 15 kg balenie ...

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha e) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.1MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.13MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.16MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Záverečný účet obce za rok 2023 - návrh Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 1.07MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.12MB)

slovenskalupca.sk

ROZPOCET HOSPODARENIE: Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 Ekonomické 12.04.2024 06:00

DOKUMENT [PDF] (x - 0.63MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Záverečný účet 12.04.2024 06:00

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2023 - návrh(1) Príloha e) Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2023 - ZUŠ Slovenská Ľupča [PDF] (x - 0.1MB)(2) Príloha d) Finančné ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Obecný futbalový klub pozýva svojich 10.04.2024 10:19

Hlásené 10.04. o 10:19. - Obecný futbalový klub pozýva svojich priaznivcov už túto sobotu 13. apríla 2024 v čase o 15: 30 hod. na domáci majstrovský futbalový zápas nášho A ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Vážení spoluobčania, pozývame vás na 09.04.2024 08:00

Hlásené 09.04. o 08:00. - Vážení spoluobčania, pozývame vás na hudobné vystúpenie skupiny Fragile, ktoré bude tento štvrtok 11. apríla 2024 o 18.00 hodine v miestnom kultúrnom stredisku. Predaj vstupeniek ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že dňa 12. 09.04.2024 07:59

Hlásené 09.04. o 07:59. - Oznamujeme občanom, že dňa 12. apríla 2024 o 12.00 hod. sa v našej obci uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Srdečne pozývame všetkých spoluobčanov, miestne 08.04.2024 14:03

Hlásené 08.04. o 14:03. - Srdečne pozývame všetkých spoluobčanov, miestne organizácie a spolky pôsobiace na území obce na upratovací deň obce a jej okolia. Tentokrát sme sa zamerali na vyčistenie ...

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Základná umelecká škola Vás srdečne... Facebook 08.04.2024 11:23

Základná umelecká škola Vás srdečne pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍPríďte spoznať našu školu a objavte svet umenia! Budete mať príležitosť stretnúť sa s našimi učiteľmi, preskúmať priestory, kde sa tvorivosť ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Súkromná podnikateľka predáva na miestnom 08.04.2024 08:09

Hlásené 08.04. o 08:09. - Súkromná podnikateľka predáva na miestnom trhovisku kvety. V ponuke majú muškáty, gazánie, bakopy, surfínie a iné za výhodné ceny.

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie 08.04.2024 06:00

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd Ev. č. 17/2024 pre stavebníka TOP - MONT SK s.r.o., Záhradná 150, Bacúch(1) 743 [PDF] (x ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Vývoz kontajnerov v roku 2024 08.04.2024 06:00

Objednávka 65/2024 od Miroslav Kliment, Poľovnícka 33, 974 05 Banská Bystrica (40593657) z 08.04.2024 v sume 3000.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: Výsledky voľby prezidenta v našej obci Obec Slovenská Ľupča 07.04.2024 16:43

Celkový počet zapísaných voličov v našej obci: 2623Volieb sa zúčastnilo aj vrátane hlasovacích preukazov: 1763V našej obci to predstavuje účasť: 67,21%Ing. Peter Pellegriny: 56,6%Ing. Ivan Korčok: 43,3%

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Voľby prezidenta SR 2024 2. kolo Obec Slovenská Ľupča 06.04.2024 07:00

Voľby prezidenta SR 2024

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Čistenie a zametanie ciest v obci Slovenská Ľupča. 05.04.2024 06:00

Objednávka 64/2024 od Banskobystrická regionálna správa ciest, a s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica (36836567) z 05.04.2024 v sume 384.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Objednávame si u Vás tričká s potlačou 04.04.2024 06:00

Objednávka 63/2024 od MALFIX SK s.r.o, 053 11 Smižany (53155246) z 04.04.2024 v sume 220.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby Obec Slovenská Ľupča 04.04.2024 06:00

Poskytovanie sociálnej služby: Mária Kováčová ZMLUVA [PDF] (x - 2.96MB)

slovenskalupca.sk

KALENDAR: Odvoz a zber plastov, kov Obec Slovenská Ľupča 03.04.2024 07:00

Odvoz a zber plastov, kov

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o dielo Obec Slovenská Ľupča 03.04.2024 06:00

Kosenie cintorína 5 x do rokaZMLUVA [PDF] (x - 0.97MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Rozhodnutie 03.04.2024 06:00

Rozhodnutie ministra č. 37/2024(1) 710 Rozhodnutie [PDF] (x - 12.42MB)

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Oznámenie územného konania Stavebný úrad 03.04.2024 06:00

„Revitalizácia areálu bývalého SOU, Slovenská Ľupča“, na parcelách KN-C č. 1997, 1998/3, 1998/13, 1998/14, 1998/17, 1998/22, 1998/23, 1998/24, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/3 v k.ú. Slovenská Ľupča(1) úradný dokument [PDF] ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Firma Kohaplant uskutoční v našej 02.04.2024 13:16

Hlásené 02.04. o 13:16. - Firma Kohaplant uskutoční v našej obci predaj ovocných drevín na jarnú výsadbu. Zakúpiť si môžete aj hnojivo na podporu koreňového systému. Predaj sa uskutoční v ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že zajtra je 02.04.2024 08:48

Hlásené 02.04. o 08:48. - Oznamujeme občanom, že zajtra je zber plastov.

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Jarná údržba výsadby v parkoch a na verejných priestranstvách v obci Slovenská Ľupča 02.04.2024 06:00

Objednávka 62/2024 od BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra (54801079) z 02.04.2024 v sume 2700.00 €

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: Milí spoluobčania, milí priatelia, želám... Facebook 29.03.2024 16:10

Milí spoluobčania, milí priatelia, želám Vám požehnané a pokojné sviatky strávené v kruhu vašich najbližších a dni plné hojnosti, pohody a lásky.S úctou, Roland Lamper ukázať príspevok na Facebook Obec ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Obecný futbalový klub pozýva svojich 28.03.2024 18:28

Hlásené 28.03. o 18:28. - Obecný futbalový klub pozýva svojich priaznivcov už túto sobotu 30. marca 2024 o 15:00 hod. na domáci majstrovský futbalový zápas nášho B mužstva s ...

slovenskalupca.sk

URADNA TABULA: Informácia pre verejnosť 28.03.2024 06:00

Oznámenie adresy na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k dokumentu " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča"(1) 696 informácia pre verejnosť [PDF] (x - 0.14MB)

slovenskalupca.sk

TITULKA: z Facebook: OZNAM k prevádzke ambulancie Banskobystrický... Facebook 27.03.2024 19:33

OZNAM k prevádzke ambulancieBanskobystrický samosprávny kraj dáva na vedomie, že na základe žiadosti o dočasné pozastavenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Zdeny Herkovej dočasne pozastavená. ...

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Oznamujeme občanom, že v sobotu 27.03.2024 12:25

Hlásené 27.03. o 12:25. - Oznamujeme občanom, že v sobotu 30.3.2024 bude zberný dvor zatvorený.

slovenskalupca.sk

OBECNY ROZHLAS: Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, 27.03.2024 08:36

Hlásené 27.03. o 08:36. - Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, ktoré parkujú na Hronskej ulici pri prechode na Školskú ulicu, aby si ich okamžite preparkovali, nakoľko zberová spoločnosť sa nemôže dostať ...

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Konferencia hlavných kontrolórov. 26.03.2024 06:00

Objednávka 60/2024 od Asociácia vzdelávania samosprávy, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin (37902938) z 26.03.2024 v sume 175.00 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Online konferencia - stavebný zákon 26.03.2024 06:00

Objednávka 61/2024 od Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 81499 Bratislava (35730129) z 26.03.2024 v sume 154.80 €

slovenskalupca.sk

OBJEDNAVKA: Oprava EZPS SP 4000 na prevádzke ČOV v Slovenskej Ľupči. 26.03.2024 06:00

Objednávka 59/2024 od Ing. Miroslav Šiffer CONEX, Školská 532/2, 976 11 Selce (10833293) z 26.03.2024 v sume 354.00 €

slovenskalupca.sk

ZMLUVA: Zmluva o dielo Obec Slovenská Ľupča 26.03.2024 06:00

oprava a dobudovanie miestnej komunikácie v lokalite ulice PodkonickáZMLUVA [PDF] (x - 0.24MB)

©2024 obec Slovenská Ľupča | Tvorba, realizácia, správa webových aplikácií: Jaromír Dubšík - JDservice © 2007-2024